Będzin nabiera przy nich barw

Najwyższe standardy zarządzania, prowadzone inwestycje i wzorcowa obsługa klientów – to części składowe, których wypadkową jest zadowolenie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie. O tym, co ma wypływ na tak modelowe zarządzanie, rozmawiamy z Pawłem Wiśniewskim – Prezesem Zarządu

To co wyróżnia Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólnota” to wysoki poziom zarządzania nieruchomościami. Co tak naprawdę ma wpływ na tak modelowe zarządzanie?

Dzisiejsze zasoby naszej Spółdzielni to ponad 130 budynków, rozlokowanych w różnych częściach Będzina, tworzących poszczególne osiedla. Budynki spółdzielni mają istotne znaczenie w strukturze mieszkaniowej, a wygląd zarówno budynków, jak i osiedli, ma istotny wpływ na wizerunek miasta. Mając świadomość takiego oddziaływania na całe miasto, Zarząd Spółdzielni prowadzi długofalową politykę, w ramach której realizowane są prace zmierzające do polepszenia wizerunku i estetyki budynków, a zarazem całych osiedli – w powiązaniu z poprawą warunków zamieszkiwania. W przyjętej strategii, w okresie ostatnich lat prowadzone są zadania termomodernizacyjne na poszczególnych budynkach wraz z naprawą i wymianą infrastruktury osiedli – remontowane są chodniki, budowane są nowe miejsca postojowe, wymieniane są śmietniki itp. Dostrzegane są również potrzeby osób niepełnosprawnych – obniżane są krawężniki przy chodnikach, budowane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych – tak, aby nasze budynki i ich otoczenie mogło być przyjazne dla mieszkańców.

Co ma decydujący wpływ na wysokie standardy zarządzania i świadczonych przez spółdzielnię usług?

W trosce o wspólne dobro Spółdzielnia prowadzi efektywną politykę poprzez rozwiązywanie istotnych problemów mieszkańców, wytyczanie nowych kierunków działań, które przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkiwania mieszkańców i obniżenia kosztów utrzymywania nieruchomości. Spółdzielnia prowadzi indywidualne spotkania z mieszkańcami, na stronie internetowej Spółdzielni zawarte są wszelkie istotne dla mieszkańców informacje. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wdrożony został system indywidualnego konta wraz z elektroniczną kartoteką opłat. W ramach działań organizacyjnych w budynku naszej Spółdzielni stworzony został Punkt Obsługi Mieszkańca, w którym każdy mieszkaniec może uzyskać wszechstronne informacje od kompetentnego w danej dziedzinie pracownika.

Czy rok 2020 bardzo różnił się od poprzednich w pracy Spółdzielni?

W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Spółdzielnia podjęła działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia zakażeniem wśród pracowników. Dotyczy to w szczególności działań profilaktycznych i kontrolnych, których celem jest zapewnienie, by wirus wywołujący COVID-19 nie rozprzestrzeniał się w Spółdzielni. Zapewniliśmy pracownikom środki służące do dezynfekcji rąk, jak również zwróciliśmy większą niż dotychczas uwagę na czystość stanowisk pracy oraz kwestię higieny, zwłaszcza w pomieszczeniach zbiorowych, poprzez ich dezynfekcję chemiczną za pomocą ozonu. W ramach podjętych środków staramy się zorganizować pracę tak, by w miarę możliwości ograniczyć osobiste kontakty pomiędzy pracownikami – w tym zakresie jest to w szczególności rezygnacja ze spotkań na rzecz telekonferencji. Poza tym część pracowników wykonuje swoją pracę zdalnie.

Jakie inwestycje zrealizowane przez Spółdzielnię w ostatnich latach można uznać za kluczowe i takie, którymi warto się pochwalić?

Zakończyliśmy kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności dotyczące kompleksowej termomodernizacji czternastu budynków znajdujących się na osiedlu Zamkowym i Gzichowie – postępowanie to zostało pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IV edycja) – uruchomienie robót następuje właśnie teraz. Przed nami kolejne postępowania przetargowe w trybie konkurencyjności na docieplenie kolejnych dwunastu budynków znajdujących się na osiedlu Zamkowym, na które podpisano już umowy o udzielenie pożyczek z możliwością ich umorzenia do 35 proc. w ramach kolejnej edycji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (V edycja). Wyżej wymienione zadania niewątpliwie wpłyną zarówno na poprawę efektywności energetycznej budynków, jak i na poprawę warunków zamieszkiwania oraz estetyki poszczególnych budynków na modernizowanych osiedlach. Sukcesywnie realizujemy kolejne zadania inwestycyjne zmierzające do ocieplenia wszystkich naszych zasobów – celem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także emisji zanieczyszczeń do atmosfery z elektrociepłowni oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach, a ponadto zwiększenie estetyki naszych budynków.

Dziękuję za rozmowę

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

PROMUJĄ KONCEPCJĘ SPOŁECZEŃTWA WIEDZY

Dobry sen to podstawa funkcjonowania w dzień…

Po pierwsze JAKOŚĆ

Tworzą czysta Polskę!