ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA CZY JESTEŚMY SKAZANI NA GENY?

Gdy myślimy o sile i odporności psychicznej, jako o jednolitej cesze, widzimy zazwyczaj dwie możliwości: albo ktoś ją ma (jest „silny”), albo jej nie ma (jest „słaby”). Przy takim podejściu ciężko jest coś zrobić poza powiedzeniem: „Weź się w garść”. Jednak czy takie słowa faktycznie zmienią cokolwiek w sytuacji, gdy nasz przyjaciel, partner, znajomy czy pracownik jest przytłoczony sytuacją i traci energię do działania? Czy to jednak znaczy, że nie ...

Czytaj więcej

PRACA ZDALNA Preferencje pracowników, obawy pracodawców

W okresie pandemii praca z domu z dnia na dzień stała się codziennością dla rzeszy pracowników. Nierzadko wymagało to od firm dodatkowych inwestycji, a także szybkiego stworzenia zasad regulujących funkcjonowanie biznesu w cyfrowej rzeczywistości. Teraz, ponad pół roku od wybuchu pandemii, nadchodzi czas na analizę produktywności pracy zdalnej oraz ocenę, czy model pracy realnie wpływa na osiągane wyniki. Pracodawcy będą musieli dokonać rachunku zysków i strat, aby po powrocie do normalności móc zaproponować zatrudnionym rozwiązanie satysfakcjonujące ...

Czytaj więcej

Learning agility, czyli pracownicy w czasach COVID-19

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała zachwianie polskiej gospodarki, a w konsekwencji silnie wpłynęła na rynek pracy. Po wybuchu pandemii liczba dostępnych miejsc pracy mocno się skurczyła, a popyt na pracę wyraźnie zmalał. W I kwartale 2020 roku zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy, a około 1/4 miejsc pracy zostało zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną. Dotyczyło to w dużej mierze sektora prywatnego. W II kwartale 2020 roku zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy. Było to o 21,9 proc. mniej niż w I kwartale roku. Wzrosła natomiast ...

Czytaj więcej

Druga fala w natarciu Liczba chorych przekroczyła 55 mln

Rozwój pandemii SARS-CoV-2 był nieunikniony, podobnie jak zapowiadana druga fala zakażeń. Wirus zmutował, jest mniej śmiertelny, ale bardziej zaraźliwy. Europa w obawie o konsekwencje znowu się zamyka. Zwłaszcza, że nadal nie ma skutecznego leku ani szczepionki. Biznes protestuje, może nie przetrwać kolejnej fali. Czy i kiedy wyjdziemy na prostą? Przewidywania co do końca pandemii i idących za nią obostrzeń są mimo wszystko optymistyczne. Jak wskazują epidemiolodzy, w końcu nauczymy się żyć z wirusem nawet ...

Czytaj więcej

Antycovidowcy vs pandemia strachu

Analizując ostatnie doniesienia dotyczące galopującej liczby osób chorujących na COVID-19, czasu trwania sytuacji trudnej oraz konsekwencji z tego wynikających, coraz wyraźniej obserwujemy podział społeczeństwa na dwa sektory: osób, które negują istnienie epidemii, czują się ograniczane wprowadzanymi restrykcjami, wierzą w teorie spiskowe oraz takich, którzy widzą w COVID-19 ogromne zagrożenie dla siebie i bliskich – nie tylko dla zdrowia i życia, ale i w kontekście konsekwencji po opanowaniu pandemii Socjolodzy zwracają również uwagę, że dużą odpowiedzialność za polaryzację społeczeństwa ...

Czytaj więcej

W obliczu pandemii

Z Markiem Ślibodą, Prezesem zarządu Marco sp. z o.o., rozmawia Marta Legut Marku, COVID-19 stworzył dla przedsiębior- ców nową rzeczywistość. Niestety, dla więk- szości była to gorzka zmiana. Jak wyglądało to w przypadku Marco? Myślę, że sytuacja, która powstała w wyniku pandemii, między innymi globalne zatrzyma- nie gospodarki, była dla wszystkich przed- siębiorców szokiem. Oczywiście, niektórzy wyszli z tego obronną ręką, ale wynikało to głównie z obszaru, w jakim działali. Dla reszty ...

Czytaj więcej

Globalna gospodarka na zakręcie

Rozmawiamy z drem Aleksandrem Łaszkiem, głównym ekonomistą i wiceprezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich Świat się zatrzymał – dosłownie – po raz bodajże pierwszy w historii. Ruch powietrzny zamarł, granicę są zamknięte, ludzie zostali w domach. Jak się Pan odnajduje w tej swoistej zamrożonej gospodarce? Dr Aleksander Łaszek: Zwrócę uwagę, że nie cały świat się zatrzymał, tylko część gospodarki. Hotele, samoloty i punkty usługowe faktycznie stoją, ale rolnictwo, dostawy wody i energii czy sieci spożywcze pracują ...

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 2.0. Co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Obowiązuje od 18 kwietnia 2020 roku, jest nowelizacją tarczy 1.0 i opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych. 5 tys. zł pożyczki, która w całości może zostać umorzona, dla samozatrudnionych – to jeden z elementów tarczy antykryzysowej 2.0. Ustawa zakłada zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, ...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS W POLSCE CZAS NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ. DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM

Zasada: zostań w domu nadal obowiązuje. Co można, a czego lepiej nie robić podczas akcji #zostajewdomu? Nowe przepisy nie zabraniają wykonywania czynności zaspokajających „niezbędne codzienne potrzeby”. Wyjście do sklepu, apteki, do miejsca zatrudnienia możliwe jest z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Do takiej kategorii można zaliczyć również spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Możemy pójść pobiegać, przejechać się na rowerze. Ale róbmy to w samotności. I zastanówmy się ...

Czytaj więcej

PANDEMIA COVID – 19 Kompendium

SARS, MERS i szalejący obecnie SARS-CoV-2 należą do tego samego gatunku koronawirusów. Do niedawna wywoływały jednie banalne przeziębienie, ale na początku obecnego stulecia doszło do przełomu. Ewolucja wirusa i prawdopodobne przejście z nietoperzy lub łuskowców na ludzi wywołało tragiczne skutki. Na szczęście wirus, który wywołał pandemię COVID-19, ma znacznie mniejszą śmiertelność niż poprzednie Rozwój pandemii Historia obecnej odsłony pandemii zaczyna się w chińskiej prowincji Hubei, a dokładnie w mieście Wuhan, gdzie 8 grudnia 2019 roku zdiagnozowano pierwszego pacjenta ...

Czytaj więcej