Nowy Model Doskonałości

Z okazji opublikowania polskiego tłumaczenia Nowego Modelu EFQM rozmawiamy z dr. hab. prof. UE Arkadiuszem Wierzbicem oraz dr. Joanną Martusewicz z Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Fundacja Rozwoju UE jest oficjalnym partnerem EFQM w Polsce. Jak doszło do nawiązania współpracy?

Arkadiusz Wierzbic: Zauważyliśmy, że w polskich realiach biznesowych brakuje narzędzi doskonalenia dla organizacji, które mają już certyfikowane systemy zarządzania i poszukują czegoś więcej na poziomie strategicznym. Model EFQM wypełnia tę lukę. Chcieliśmy dać organizacjom możliwość skorzystania z wiedzy i współpracy w skali międzynarodowej. Świetnym przykładem skutecznego wykorzystania modelu jest MPWIK z Wrocławia. Przedsiębiorstwo to w ciągu kilku lat przeobraziło się z przeciętnie zarządzanej spółki miejskiej w lidera swojej branży w skali europejskiej.

Czyli model działa. A jak doszło do jego powstania?

AW: Pod koniec lat 80., analizując sukces firm japońskich, ówczesny szef Komisji Europejskiej zainicjował swoiste „pospolite ruszenie” wśród największych firm europejskich w celu wypracowania własnego modelu, który zwiększy konkurencyjność firm z UE na rynkach międzynarodowych. I tak oto powstał model doskonałości EFQM. Jego najważniejszą zaletą jest globalna społeczność ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i pomagają organizacjom w doskonaleniu.

Jakie są zatem założenia modelu? Do jakich zadań można go wykorzystać? Gdzie w organizacji przydaje się najbardziej?

AW: Model pomaga zarządzać organizacjami zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, a także angażować ludzi w realizację celów. Ale przede wszystkim daje unikalną możliwość spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego cele w ujęciu holistycznym, obejmującym wszystkie aspekty funkcjonowania firmy oraz jej interesariuszy.

Joanna Martusewicz: Drogę doskonalenia można porównać do wspinania się. To dość długi proces, który służy do tego, abyśmy byli coraz lepsi. Stosujące go organizacje są z tej drogi dumne, zdobywając kolejne wyróżnienia w ocenach EFQM.

Który ze światowych gigantów stosuje ten model?

JM: Wielu. Ostatnio do BMW, Robert Bosch, Siemens czy Grundfos dołączył HUAWEI. Model jest dostrzegany i stosowany także poza Europą, co świadczy o jego globalnym sukcesie. W Polsce warto wspomnieć o Mando Corp., SeoyonE-HWA, Objectivity czy Urzędzie Miasta Dzierżoniów.

Niedawno Fundacja EFQM ogłosiła nowy model doskonałości biznesowej. W tym roku doczekaliśmy się polskiego tłumaczenia. Jakie zmiany zaszły w modelu i gdzie będzie dostępny?

AW: Ogłoszona pod koniec 2019 roku nowa wersja ma być narzędziem pomagającym liderom zmieniać swoje organizacje i budować środowisko sprzyjające osiąganiu sukcesów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nie mówimy już tylko o narzędziu do oceny organizacji, a o nowej filozofii działania.

JM: Model składa się z trzech podstawowych obszarów, które odpowiadają na pytania: dlaczego organizacja istnieje, jak działa i co osiąga. Tematy te są zgrupowane w obszarach poszczególnych kryteriów. Są to Kierunek – obejmujący cel, wizję, strategię oraz kulturę organizacyjną i przywództwo; Wykonanie – obejmujące angażowanie interesariuszy, tworzenie trwałej wartości oraz zarządzanie bieżącą działalnością; Rezultaty – obejmujące postrzeganie organizacji przez interesariuszy oraz wyniki operacyjne i strategiczne. Model stawia na budowanie kultury sukcesu – to podstawa do motywowania pracowników, którzy są traktowani jako ważna grupa interesariuszy, bez której nie osiągniemy celów.

AW: Model w polskiej wersji językowej będzie dostępny w opcji pełnej i skróconej. Wersja skrócona będzie dostępna bez opłat. Obie wersje będą dostępne na stronach Fundacji EFQM.

Jak wdrażać model? Jakie są etapy procesu?

JM: Modelu nie można wdrożyć ani certyfikować. Model można za to stosować. Zacząć należy od jego poznania, następnie trzeba przeszkolić pracowników, którzy będą rozumieli założenia modelu. Następnie trzeba dokonać samooceny organizacji na podstawie, której określamy obszary do dalszego doskonalenia. Pomocą służy cała społeczność EFQM, w tym Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zapraszamy chętnych do kontaktu.

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Kałużny

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (fundacja.ue.wroc.pl) – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM w Polsce. Prowadzi akredytowane szkolenia i doradztwo oraz posiada uprawnienia do przeprowadzenia ocen i wydawania wyróżnień w imieniu EFQM.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Lider, który wyznacza standardy branżowe

Na drodze do turkusu

Synergia nauki i gospodarki

Kompleksowe leczenie w Poddębickim Centrum Zdrowia