Po pierwsze JAKOŚĆ

Produkują, rozwijają i rozprowadzają czołowe odmiany kukurydzy, zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych na potrzeby europejskiego rolnictwa, dzięki czemu mają istotny wkład w rozwój rolnictwa wysokiej jakości. O tym, co jest najważniejsze w budowaniu przewagi rynkowej i znaczeniu jakości w branży, rozmawiamy ze Zbigniewem Królem, Prezesem Zarządu.

Niewątpliwie COVID-19 stworzył dla przedsiębiorców nową rzeczywistość. Jak to wygląda na Państwa przykładzie?

Pandemia i obostrzenia z nią związane dotknęły całą gospodarkę, nasza firma również musiała się dostosować do nowej rzeczywistości. Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym działającym w rolnictwie, nasza działalność charakteryzuje się dużą sezonowością, więc musieliśmy wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa, by zapewnić ciągłość produkcji. Przykładem takich działań było wprowadzenie dłuższych przerw pomiędzy zmianami, by ograniczyć kontakty pomiędzy członkami załogi. Szczęśliwie branża rolna okazała się dość odporna na pandemiczny kryzys. Nasi końcowi klienci, czyli rolnicy, pracują w ogromnej większości indywidualnie, prowadząc rodzinne gospodarstwa rolne; produkcja żywności nie może stanąć. Ponadto kryzys spowodował wzrost cen produktów rolnych, więc nastroje w branży są optymistyczne.

Co jest najważniejsze w budowaniu przewagi rynkowej w Państwa branży?

Branża rolna jest bardzo techniczna, w budowaniu pozycji rynkowej najistotniejsza jest wysoka jakość oferowanych produktów. W naszym przypadku tym produktem jest materiał siewny odmian roślin uprawnych, na którego wartość składa się jakość genetyki odmian oraz jakość materiału siewnego. Dzięki sprawnej hodowli roślin, skoncentrowanej na rynku środkowoeuropejskim, w naszej ofercie znajdują się znakomite odmiany kukurydzy, zbóż, soi i rzepaku, zdobywające wysokie lokaty w urzędowych krajowych badaniach rejestrowych. Wysoką jakość materiału siewnego zapewnia pięć naszych zakładów produkcyjnych, mieszczących się w Środzie Śląskiej, Oławie, Oleśnicy, Wołowie i w Kobierzycach, które przerabiają nasiona zebrane z dolnośląskich plantacji nasiennych, prowadzonych z zachowaniem najwyższych standardów agrotechnicznych.

Największe tegoroczne sukcesy?

W 2020 roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży kukurydzy, najważniejszej dla nas rośliny uprawnej. Nawiązaliśmy też współpracę z nowymi firmami dystrybucyjnymi, co dobrze rokuje na przyszłość. Zarejestrowaliśmy w Polsce pięć nowych odmian kukurydzy i dwie odmiany soi, dzięki czemu nasze portfolio wzbogaciło się o nowe produkty, które będziemy rozwijać w najbliższej przyszłości.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość? Jakich zmian planują Państwo dokonać w najbliższym czasie?

Każdego roku w naszych pięciu Zakładach Przerobu Nasion dokonujemy remontów i inwestycji, by zapewnić najwyższą jakość produkcji. Udoskonalamy się nieustannie. W bieżącym roku kontynuujemy wielomilionowe inwestycje związane z rozwojem wydajności i jakości, głównie w zakładach w Środzie Śląskiej i Oławie. Inwestujemy w nowe maszyny zaangażowane w procesy czyszczenia materiału siewnego w Środzie oraz nowe rozwiązania technologiczne związane w procesem pakowania i paletyzowania nasion gotowych – wszystko to, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost wydajności produkcji i jakości produktów. W 2021 roku prowadzimy w życie projekt edukacyjny „EKSPERT SOJOWY”, którego celem jest merytoryczne wsparcie dla gospodarstw zaczynających uprawę soi – chcemy dzielić się z naszymi klientami, przekazując im najlepsze praktyki w uprawie tej nowej w polskich warunkach rośliny.

ORZEŁ JAKOŚCI to uzyskane przez Państwa honorowe wyróżnienie w ramach EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, które zdobyło tylko kilka firm w Polsce. Jaką wartość ma dla Państwa ta nagroda?

Wyróżnienie tytułem ORŁA JAKOŚCI jest dla nas symbolicznym podsumowaniem dotychczasowych starań i wysiłków, by produkty powstające w naszych zakładach wyróżniały się na rynku jakością, by przygotowanie materiału siewnego odmian SAATBAU stanowiło najwyższe standardy rynkowe. Oczywiście największą nagrodą dla nas i celem działania jest zadowolenie i lojalność rolników i firm dystrybucyjnych.

Jakie znaczenie ma jakość w Państwa branży?

Produkujemy, rozwijamy i rozprowadzamy czołowe odmiany kukurydzy, zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych na potrzeby europejskiego rolnictwa, dzięki czemu mamy istotny wkład w rozwój rolnictwa wysokiej jakości. Jakość i rzetelne podejście w biznesie są nam szczególnie bliskie. Dzięki temu nasi klienci są w stanie przekonać się, jaką wartość stanowi materiał siewny SAATBAU. To dla naszych odbiorców potwierdzenie jednego ze sztandarowych haseł spółki: „Nasiona SAATBAU w gruncie najlepsze!”. Jakość zakupionego materiału siewnego z bogatej oferty kukurydzy, soi, rzepaku, zbóż jarych i ozimych daje gwarancję sukcesu i mamy na to wiele potwierdzeń. Wychodząc naprzeciw nowoczesnemu rolnictwu, SAATBAU POLSKA uzyskała CERTYFIKAT ESTA – Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion w zakresie działalności zaprawiania nasion różnych gatunków. Potwierdza to najwyższej jakości towar, który jest u nas produkowany. Certyfikat ma wymiar międzynarodowy, co ułatwia nam eksport nasion do innych krajów UE. Jesteśmy też jedynym producentem i oferentem materiału siewnego soi w Polsce, posiadającym certyfikat potwierdzający, że każda partia wyprodukowanego i oferowanego materiału siewnego soi nie zawiera zanieczyszczeń GMO. Certyfikat o braku zanieczyszczeń GMO jest udzielony na podstawie laboratoryjnych testów jakościowych.

Dziękuję za rozmowę

Martyna Motylska

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

PROMUJĄ KONCEPCJĘ SPOŁECZEŃTWA WIEDZY

Dobry sen to podstawa funkcjonowania w dzień…

Będzin nabiera przy nich barw

Tworzą czysta Polskę!