PROMUJĄ KONCEPCJĘ SPOŁECZEŃTWA WIEDZY

Fundacja ECCC jest think-tankiem, międzynarodowym operatorem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych. Lubelska Fundacja ECCC jest organizacją, której głównym celem jest promowanie koncepcji społeczeństwa wiedzy i upowszechniania kluczowych kompetencji. Koordynuje i nadzoruje działania związane ze standardem certyfikacji ECCC. Przedstawiamy jej zalety w rozmowie z Ryszardem Woś, Prezesem Zarządu.

Przypomnijmy, co to jest ECCC?

ECCC to skrót od Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych (z ang. European Digital Competence Certificate). Idea jest oddolną inicjatywą środowiska akademickiego i powstałej na tej bazie w 2009 roku Fundacji ECCC, aby wspomagać budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie. W ramach tej inicjatywy powstał standard weryfikacji kompetencji cyfrowych określanych certyfikatem.

Jakie są zalety takiej certyfikacji?

System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres, jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy. Egzaminy ECCC są tak skonstruowane, by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC, które są upublicznionym elementem standardu. Wyznaczają zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń. Rezultat egzaminu podawany jest w procentach, co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata. System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz – przede wszystkim – dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy, oraz zgodności standardu z wymaganiami Komisji Europejskiej (DigComp) jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Wdrożyliśmy komputerowo wspomagany system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych.

Jakie są Pana zdaniem najmocniejsze strony FUNDACJI ECCC?

Nasze największe atuty to innowacyjność, kreatywność i integracja załogi.

To mocny fundament dla rynku pracy.

Dla pracodawcy niekompetentny pracownik przynosi stratę. Pracuje wolniej, częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem płaci pracodawca. Kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kompetencje. Dla pracownika posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi jego szanse na rynku pracy. Pracownik, dokumentując kompetencje w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania pracy. Dla szkoły standard ECCC przyczynia się do podniesienia poziomu edukacji cyfrowej w placówce, poprzez możliwość zaproponowania uczniom potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia egzaminem i certyfikatem, co jest możliwe dzięki korelacji treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

Niewątpliwie COVID-19 stworzył dla przedsiębiorców nową rzeczywistość. Jak to wygląda na Państwa przykładzie?

Natychmiast podjęliśmy szereg działań mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Fundacji ECCC.  Należało do nich m. in. niezwłoczne przejście na pracę zdalną i dyżury biurowe, co wymagało całkowitej zmiany organizacji naszej pracy. System ten oraz zastosowane środki ostrożności okazały się niezwykle skuteczne, ponieważ nie napotkaliśmy  żadnych problemów kadrowych.

Tak szybkie i sprawne dostosowanie się do nowej rzeczywistości pozwoliło nam także na rozwinięcie metod i narzędzi pracy zdalnej. Personel Fundacji ECCC w wyniku zastosowanych środków świetnie dostosował się do nowej sytuacji. Najlepszym dowodem na efektywność działań przez nas podjętych jest fakt, że musieliśmy zatrudnić dodatkowy personel.

Największe tegoroczne sukcesy?

Niewątpliwie tych sukcesów mamy kilka. Jednym z nich jest stworzenie nowej platformy egzaminacyjnej dostosowanej do potrzeb DigComp 2.1 (8 poziomów wg Komisji Europejskiej). Powstała  platforma wpłynie na usprawnienie procesu certyfikacji i wdrożenie nowych możliwości, co pozwala ECCC wyprzedzać działania na rynku europejskim i utrzymuje ECCC w roli kluczowego aktora na polu kompetencji cyfrowych w UE. Kolejnym działaniem, z którego jestem niezwykle dumny, jest przygotowanie publikacji DigCompEdu, czyli specjalnej wersji DigComp, przeznaczonej dla nauczycieli, wykonanej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Wspomagająca nauczycieli i rodziców platforma e-nauczanie osiągnęła 122.824 uczestników, 5.200 z nich wzięło udział w szkoleniu online, a 3.377 osób zakończyło szkolenie certyfikatem.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość? Jakich zmian planują Państwo dokonać w najbliższym czasie?

Planów mamy wiele. W najbliższym czasie planujemy pilotaż DigComEdu w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Niebawem weźmiemy udział w kongresie organizowanym w Indiach przez ECCC INDIA pod nazwą Poland India Congress. We Connect. W maju czeka nas wyjazd do USA i podjęcie współpracy z Massachusets Instutute of Technology. A jeszcze w kwietniu tego roku planujemy podpisanie umowy z siecią indyjskich uczelni wyższych.

 

Dziękuję za rozmowę

Martyna Motylska

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Dobry sen to podstawa funkcjonowania w dzień…

Po pierwsze JAKOŚĆ

Będzin nabiera przy nich barw

Tworzą czysta Polskę!