The Stars of Quality 2020!

 

– Biznes bez jakości to biznes bez wartości – podkreśla mgr Marcin Kałużny, Przewodniczący Kapituły Fundacji Qualitas oraz pomysłodawca projektów. – Jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy potrzebę pokazywania, jak jakość zmienia: firmy, organizacje, najwyższe kierownictwo, pracowników, dostawców i całe otoczenie. Jak pozytywnie wpływa na zaangażowanie i motywację ludzi, dla których nie ma zadań niewykonalnych. Jak doskonale zbliża członków nawet w rozproszonych zespołach i pomaga im jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Jak buduje codzienne przywiązanie i dumę z miejsca, które ci ludzie tworzą. Jednym słowem: trudno dziś wyobrazić sobie konkurencyjne i odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo, które nie opiera się o zasady jakościowe – dodaje.

Godła promujące zwycięzców oraz Certyfikaty Jakościowe nadawane przez Kapitułę Fundacji Qualitas to najlepsza gwarancja zadowolenia z produktu czy usługi. To nie tylko okazja do wyróżnienie się na tle konkurencji, ale także szansa na trwałe przywiązanie konsumentów do marki. Często to być albo nie być – zwłaszcza w trudnych, pandemicznych czasach. Pieczęć jakości Quality Mark na opakowaniu produktu czy w folderze reklamowym zwiększa sprzedaż, buduje długofalowe przywiązanie do marki i zwiększa szansę na rozwój.

Udział w projektach jakościowych Fundacji Qualitas to dla firm, samorządów czy przedsiębiorstw państwowych wspaniała okazja do zmiany. Kwestionariusz samooceny oparty o model doskonałości Fundacji EFQM mobilizuje i zachęca do przyjrzenia się procesom zachodzącym w organizacji oraz daje impuls do pozytywnej, jakościowej zmiany. Dzięki takiemu podejściu rośnie zadowolenie klientów, a zatem i zyski.

Zdobycie Godła lub Certyfikatu nie jest jednak takie proste.

– Jako jedni z nielicznych, o ile nie jedyni w Polsce, prowadzimy, rzeczywiście, audyty w oparciu o profesjonalną dokumentację. Pytamy między innymi o stosowane narzędzia jakościowe, szkolenia, proces zapewnienia jakości, kontrole, sytuacje kryzysowe, zaangażowanie załogi i wiele innych – podkreśla przewodniczący Kapituły. – Nie rozdajemy nagród na prawo i lewo, tylko starannie wybieramy potencjalnych laureatów i dokładnie badamy ich działalność. Dzięki temu nasze Godła to gwarancja jakości – mówi.

Projekty jakościowe Fundacji Qualitas są dostępne dla wszystkich. Można się sprawdzić, wysyłając bezpłatnie zgłoszenie na adres: sekretariat@fundacjaqualitas.pl

Martyna Motylska, audytor 

Mgr Marcin Kałużny

Przewodniczący Kapituły, Prezes Zarządu Fundacji Qualitas, pomysłodawca certyfikatu jakości

Serdecznie gratuluję nagrodzonym w projektach jakościowych prowadzonych przez naszą Fundację. Chciałbym szczególnie podkreślić, że laureaci przeszli przez gęste sito selekcji i weryfikacji w postaci między innymi audytu. Aby osiągnąć sukces, musieli zastanowić się nad tym, jaką są organizacją, jakie procesy zachodzą wewnątrz i czy wszystko przebiega prawidłowo. Udział w projekcie to droga, której ukoronowaniem jest nagroda w postaci Godła, ale ważne jest także to, co dzieje się w trakcie. W taki sposób firmy i przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i promować, bowiem Godło potwierdza ich jakość.

Dr Joanna Rosak-Szyrocka

Adiunkt, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Qualitas

Aby organizacja mogła odnieść sukces, powinna tworzyć wartość dla klienta. O tym, jak ważne to jest, mówi pierwsza zasada Europejskiego Modelu Doskonałości: „Doskonałe organizacje konsekwentnie tworzą wartość dla klientów poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystywanie wszelkich szans pojawiających się w tym zakresie”. Laureaci to firmy dojrzałe oraz świadome jakości. Ubiegają się o Godło, gdyż zależy im na realizacji długofalowej strategii działania. Warto wspomnieć słowa Druckera, który twierdził, że celem przedsiębiorstwa jest „stworzenie klienta”. Drucker ponadto radził: „Nie ustalaj swojego produktu, ustal swojego klienta”. Oznacza to, że jeżeli firmy nie są w stanie zapewnić odpowiednich standardów, nie mogą liczyć na pozytywną ocenę odbiorców. Moim zdaniem laureaci to pasjonaci jakości – dla których jakość to profesjonalizm. Odnoszę wrażenie, że laureaci doskonale znają nowe wymagania dotyczące orientacji na klienta zawarte w normie ISO 9001:2015 i tym samym angażują klientów w rozwój wyrobów oraz usług. Potwierdzeniem ich wysiłku w kierunku ciągłego doskonalenia jest feedback w postaci satysfakcji klienta, zwieńczony nagrodą – certyfikatem jakości, który ma wartość unikatową. Oczywiście ciągłe doskonalenie i dbanie o jakość wymaga pracy, bo – jak napisał John Ruskin – „jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka”.

Dr inż. Wojciech Henrykowski

Członek honorowy Kapituły, Europejski auditor EOQ w zakresie systemów jakości, środowiskowego i BHP, wieloletni Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA

Blisko 30-procentowy wzrost Ilości zgłoszeń do certyfikatów i konkursów jakościowych organizowanych przez Fundację Qualitas jest niezwykle pozytywnym trendem rynkowym zwłaszcza w dobie pandemii
COVID-19. To wielki sukces wynikający z powodzenia, jakim cieszą się projekty Fundacji. Wpływ na ten stan rzeczy ma z pewnością także zaufanie, jakim obdarzają nas zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Daje im to gwarancję poprawności procesu walidacji kandydatów. Ze swojej strony serdecznie gratuluję nagrodzonym i życzę im, aby nadal dbali o jakość, śledzili nowości i byli w awangardzie firm oferujących innowacyjne rozwiązania. Chciałbym podkreślić, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się – globalnie – nadal są firmy i przedsiębiorstwa, dla których liczy się jakość. Warto doceniać takie postawy, bo bez jakości niezwykle trudno wyobrazić sobie nawet najprostsze codzienne czynności.

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w PŚl

Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej

Udział w konkursach i przyznawanie certyfikatów jakościowych jest ważne dla obu stron rynku – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów. Producenci produkują dla konsumentów, nie dla siebie, i stąd nagrody jakościowe są symbolem potwierdzającym i informującym o tym szczególnym rodzaju dbałości o klientów. Mamy tu także do czynienia z drugą stroną oddziaływania certyfikatu jakościowego – proces starania się organizacji o wyróżnienie pozwala spojrzeć na organizację często przez pryzmat obszarów i procesów zwykle nieanalizowanych. A to ogromna szansa na pozytywną zmianę i dalsze doskonalenie procesów, produktów i usług dla odbiorców. Nagrody jakościowe mają jeszcze jedną ważną rolę do odegrania – kształtują świadomość projakościową wśród konsumentów. Godło Jakości jest transparentnym potwierdzeniem obietnicy składnej przez firmę, a dotyczącej najwyższego poziomu oferowanej przez nią jakości. Dodatkowo istotną wartością dla klientów są wyróżnienia zdobywane przez przedsiębiorstwa rok po roku. Jeżeli widzimy, że dana organizacja co roku pnie się po szczeblach jakości, uczestnicząc w konkursach, to mamy pewność, że podąża drogą jakości, a to znaczy, że oferuje coraz lepsze rozwiązania. Gratuluję nagrodzonym! Jestem zachwycony, że mimo pandemii nadal myślą oni projakościowo.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Do Orła Jakości tylko jeden krok…

Proteon w gronie europejskich gwiazd jakości

PATRONAT KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000