III edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana

IKAR JAKOŚCI

Budując świadomość jakości, powołano do życia cykliczny konkurs na najlepszą pracę z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana – IKAR JAKOŚCI. Organizatorem konkursu jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach, konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs wpisał się na stałe w podejmowane działania na rzecz promowania idei jakości i prezentację osiągnięć młodej kardy inżynieryjnej i naukowej, mając na celu wyróżnienie i docenienie wkładu młodych osób będących na progu swojej kariery zawodowej w tworzenie wartościowych rozwiązań dla przedsiębiorstw o różnych profilach w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania. Prace konkursowe ocenia Kapituła Konkursu stanowiąca grono specjalistów i autorytetów w zakresie zarządzania.

III edycja konkursu została rozstrzygnięta, najwyżej oceniona przez Kapitułę Konkursu została praca mgra inż. Andrzeja Zakręckiego, zatytułowana Opracowanie metody regeneracji łopatek turbiny parowej za pomocą technologii Laser Metal Deposition. Promotorem pracy był Profesor Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pozostałe zgłoszone do III edycji konkursu prace:

  • autor: inż. Anna Zimoląg, promotor: dr inż. Iwona Żabińska, temat pracy: Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością dla potrzeb doskonalenia wykonania punktów lutowniczych, Politechnika Śląska;
  • autor: mgr Karol Krasuski, promotor: dr hab. Janusz Toruński, Prof. UPH, temat pracy: Jakość w zarządzaniu sportem na przykładzie stadionu PGE Narodowy w latach 2013–2017, Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach;
  • autor: mgr Małgorzata Jędrzejczak, promotor: dr hab. Alina Jędrzejczak, Prof. UŁ, temat pracy: Zastosowanie metod statystycznych do poprawy systemów pomiarowych, Uniwersytet Łódzki;
  • autor: mgr inż. Nicoletta Grzesiak, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Misztal, temat pracy: Doskonalenie analizy ryzyka i szans w systemie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Politechnika Poznańska;
  • autor: mgr inż. Karolina Krakowiak, promotor: Prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak, temat pracy: Rozwój opakowań w logistyce na przykładzie przedsiębiorstwa X, Uniwersytet Łódzki;
  • autor: mgr inż. Marcin Sojka, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. PO, temat pracy: Opracowanie systemu monitorowania poziomu świadczenia jakości usług logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Politechnika Opolska;
  • autor: mgr inż. Justyna Kaźmierczak, promotor: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, temat pracy: Kanban w firmie produkcyjnej. Rozwiązanie rozpoznanych problemów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych, Politechnika Łódzka;
  • autor: inż. Mikołaj Jaskiński, promotor: dr hab. inż. Zbigniew Leszczyński, Prof. PŁ, temat pracy: Inżynieria kosztów cyklu życia produktu: studium przypadku dla silnika indukcyjnego, Politechnika Łódzka;
  • autor: lic. Volodymyr Manoilo, promotor: dr Pawel de Pourbaix, temat pracy: Digitalizacja organizacji L’Oreal Group na przykładzie marki Vichy, Akademia Leona Koźmińskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zgłaszane do konkursu prace oceniane są przez Kapitułę Konkursu, biorącą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pracy, poziom merytoryczny pracy w tym zastosowane metody badawcze, przydatność pracy i jej wyników w aspekcie naukowym i praktycznym, komunikatywność przekazu w prezentowaniu istotności tematu pracy i osiągnięciu celu.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Dr hab. inż. Marek Roszak,
Przewodniczący Kapituły Ikar Jakości

IKAR JAKOŚCI. Dobry start na rynku pracy

O zwycięskiej pracy dyplomowej, rozwoju zawodowym i sukcesach rozmawiamy z Andrzejem Zakręckim, Laureatem Konkursu IKAR JAKOŚCI 2018

Na wstępie gratuluję Panu zdobycia głównej nagrody w konkursie IKAR JAKOŚCI.

Andrzej Zakręcki: Dziękuję, bardzo mi miło. Minęło już trochę czasu, więc zdążyłem się już z tym faktem oswoić, ale przyznam, że na początku emocje były duże.

Jak się Pan czuje jako Laureat?

Odbierając nagrodę na scenie, poczułem się zaszczycony faktem, że moja praca została zauważona i doceniona w tak prestiżowym gronie oraz że treści w niej zawarte zasługują na uznanie. Bardzo się cieszę, że grono naukowców, wchodzących w skład Kapituły Konkursu, dostrzegło w moim projekcie dużą wartość. To ma dla mnie ogromne znaczenie.

Skąd dowiedział się Pan o konkursie?

Po obronie pracy magisterskiej profesor zasiadający w komisji egzaminacyjnej, dostrzegając duży potencjał pracy, zaproponował zgłoszenie jej na konkursy związane z tą tematyką. Zacząłem szukać i tak na jednej ze stron internetowych, dotyczących pozyskiwania grantów na badania, znalazłem ogłoszenie o konkursie IKAR JAKOŚCI. Nie wahając się ani chwili, postanowiłem spróbować swoich sił. W końcu praca była już gotowa – wystarczyło tylko wypełnić dokumentację, załączyć pracę magisterską i czekać na wyniki.

Proszę trochę opowiedzieć o swojej pracy dyplomowej: czego konkretnie dotyczył zwycięski projekt?

Celem mojej pracy było podkreślenie potencjału nowej technologii służącej do regeneracji zużytych bądź uszkodzonych części, ale także prewencyjnego nanoszenia pokryć ochronnych po to, aby wydłużyć okres życia poszczególnych elementów. Projekt odnosił się do przemysłu energetycznego, a dotyczył konkretnie łopatek, które montuje się w turbinach parowych. Moja praca miała także na celu zademonstrowanie, jak w praktyce sprawdza się ta technologia, co można dzięki niej otrzymać i jakie są finalne rezultaty jej zastosowania. Mówiąc wprost: chodziło o uwypuklenie korzyści, które świadczyłyby o jej przewadze i konkurencyjności w stosunku do obecnie stosowanych w przemyśle energetycznym metod i technologii.

Co, z perspektywy Laureata, sądzi Pan na temat inicjatyw takich jak Konkurs IKAR JAKOŚCI? Czy warto je organizować?

Takie konkursy są ważne i potrzebne, zwłaszcza dla osób, które podczas studiów podejmują się pracy nad dodatkowymi projektami. Inicjatywy te pozwalają studentom szerzej się zaprezentować, wybić się na rynku pracy. Dzięki nim można pokazać potencjalnemu pracodawcy, że to, co robiło się przez kilka lat na uczelni, to nie tylko zdobywanie suchej, książkowej wiedzy, ale także konkretna praca badawcza, projektowa, z wykorzystaniem określonych urządzeń; że to także czas spędzony na badaniach, testach, mierzeniu rezultatów, wyciąganiu wniosków. Wszyscy wiemy, jak ważne są praktyczne doświadczenia, umiejętność obsługi określonych urządzeń, maszyn. Dzięki udziałowi w takich konkursach możemy na rynku pracy pokazać się w korzystniejszym świetle niż większość absolwentów. Jest to także udowodnienie swojej samodzielności, sprawdzenie siebie.

A czym obecnie zawodowo się Pan zajmuje?

Obecnie jestem głównym technologiem w startupie 3D Technology, w którym zajmujemy się świadczeniem usług konsultingowych w zakresie opracowania druku 3D metali, a następnie projektowaniem poszczególnych części i ich wykonaniem. Cały czas korzystam z wiedzy zdobytej podczas tworzenia mojej pracy magisterskiej. Dzięki wysiłkowi, jaki włożyłem w stworzenie tego projektu, poznałem metodologię pracy z tą technologią i mam opracowany schemat działania z jej wykorzystaniem. Co ważne, poznałem ją na tyle, że kiedy trafiłem do swojej obecnej pracy, od razu wiedziałem, co mam robić, jak postępować. To było ogromne ułatwienie. Co warte podkreślenia, ta metodologia i technologia nie były w tym miejscu do tej pory stosowane. To było bardzo miłe uczucie, kiedy jako osoba, która dopiero wchodzi w świat przemysłu, mogłem skonfrontować wnioski płynące z mojego projektu z przedsiębiorcami, osobami, które zajmują się tym na co dzień. Co mnie zaskoczyło – odbiór był bardzo pozytywny. Wiele osób podkreślało, że moje działania z nim związane są warte dalszego rozwijania i wdrażania.

Jak Pan widzi dalszy rozwój swojej kariery zawodowej?

Zamierzam nieustannie dążyć do osiągnięcia celów, które sobie założyłem. Moim marzeniem jest zbudować w Polsce takie przedsiębiorstwo, które będzie pionierem w stosowaniu technologii druku 3D.

Tego zatem Panu życzę! Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Karolina Moskal