Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia za cel stawia sobie wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie. Realizuje go poprzez popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, merytoryczną obecność na licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach czy kongresach związanych z jakością. Z inicjatywy Fundacji organizowanych jest kilka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, a wspólnie z naszymi europejskimi partnerami staramy się tworzyć nowe wartości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i dążyć do doskonalenia w jakości.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI®

Najstarsza nagroda jakościowa w Polsce ustawiona w połowie lat 90. Od 2022 roku, na mocy porozumienia, organizację Nagrody powierzono Fundacji Qualitas. Partnerami Nagrody i sygnatariuszami porozumienia są: KRAJOWA IZBA GOPODARCZA, NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA, KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz ze Stowarzyszeniem POLISOLAB, FUNDACJA ROZWOJU UE we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM. Zasady oceny i walidacji uczestników oparte są na Modelu Doskonałości EFQM i obejmują 7 kryteriów.

JAKOŚĆ ROKU®

Godło Promocyjne przyznawane od 2006 rok  jest niezależnym, potwierdzonym samooceną, audytem i weryfikacją Kapituły świadectwem JAKOŚCI. Projekt trwa 6 lat i obejmuje co roczny Audyt, który prowadzony jest w trybie 3 letnim: podstawowy, rozwojowy oraz potwierdzający. Godło przeznaczone jest dla produktów, usług i innowacji dostępnych na rynku w PL. Godło jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym.

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Przyznawany od 2018 roku. Certyfikat jest niezależnym, potwierdzonym samooceną, audytem i weryfikacją Kapituły świadectwem JAKOŚCI.  Audyty prowadzone są w trybie 3 letnim: podstawowy, rozwojowy i potwierdzający. Przeznaczony jest dla produktów, usług i innowacji dostępnych na rynkach UE oraz rynkach globalnych. Certyfikat jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym (w części graficznej).

WYBÓR POLAKÓW/POLEK®

Przyznawane  od 2019 roku. Godło jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP konsumenckim znakiem towarowym (w części graficznej) i służy do promocji i wyróżnienia najlepszych jakościowo  i najchętniej wybieranych w PL produktów.

IKAR JAKOŚCI

Projekt, który ma pokazać i wykorzystać w praktyce potencjał młodego pokolenia. IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania jakością. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy uczelni z całego kraju.

MANAGER JAKOŚCI

Nagroda specjalna – przyznawana najlepszemu Managerowi przez Audytorów FUNDACJI QUALITAS . Przy ocenie, audytorzy biorą pod uwagę wiele kryteriów m.in. poziom etyki zawodowej, relacje z pracownikami, zaangażowanie w projekty doskonalące jakość w firmie oraz zaangażowanie we wspieranie regionu i branży. Nagroda wręczana jest podczas Europejskiego Kongresu Jakości.

Orzeł Jakości

Przyznawana od 2017 roku STATUETKA oraz tytuł honorowy dla sześciokrotnych laureatów EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i/lub JAKOŚĆ ROKU®.  ORŁY JAKOŚCI to elitarne grono przedsiębiorstw, które przez lata udowadniały, że jakość zarządzania ma znaczenie dla sukcesu w biznesie. ORŁY  to wzór dla innych. Laureaci tytułu honorowego mogą być powoływani do RADY PROGRAMOWEJ Fundacji Qualitas, a także do KAPITUŁY.

EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI

Jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką projakościowego zarządzania firmami. To właśnie w jego trakcie najlepsi managerowie mogą wziąć udział w wielu panelach tematycznych oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami wspomagającymi budowanie doskonałej marki. Wydarzenie rokrocznie jest także ukoronowaniem działalności Fundacji Qualitas w trakcie którego na Gali wręczane są Certyfikaty dla najbardziej projakościowych firm.

WSPÓŁPRACA

Fundacja Qualitas jest aktywnym członkiem Klubu Polskie Forum ISO 9000 (status członka rzeczywistego).

Zapraszamy do współpracy!