Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia za cel stawia sobie wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie. Realizuje go poprzez popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, merytoryczną obecność na licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach czy kongresach związanych z jakością. Z inicjatywy Fundacji organizowanych jest kilka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, a wspólnie z naszymi europejskimi partnerami staramy się tworzyć nowe wartości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i dążyć do doskonalenia w jakości.

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

To największa w Polsce inicjatywa promująca przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Realizowany od ponad 12 lat, projekt Fundacji EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® to prestiżowe godło przyznawane przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością. Godło jest prawnie chronione – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował je jako znak towarowy.

EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI

Jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką projakościowego zarządzania firmami. To właśnie w jego trakcie najlepsi menedżerowie mogą wziąć udział w wielu panelach tematycznych oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami wspomagającymi budowanie doskonałej marki. Wydarzenie rokrocznie jest także ukoronowaniem działalności Fundacji Qualitas w trakcie którego na Gali wręczane są Certyfikaty dla nabardziej projakościowych firm.

IKAR JAKOŚCI

Projekt Fundacji Qualitas, który ma pokazać i wykorzystać w praktyce potencjał młodego pokolenia. IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania jakością. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy uczelni z całego kraju.

MENEDŻER JAKOŚCI

Nagroda specjalna – przyznawana najlepszemu Menedżerowi przez Audytorów EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®. Przy ocenie, audytorzy biorą pod uwagę wiele kryteriów m.in. poziom etyki zawodowej, relacje z pracownikami, zaangażowanie w projekty doskonalące jakość w firmie oraz zaangażowanie we wspieranie regionu i branży. Nagroda wręczana jest podczas Europejskiego Kongresu Jakości.

WSPÓŁPRACA

Fundacja Qualitas jest aktywnym członkiem Klubu Polskie Forum ISO 9000 (status członka rzeczywistego).

Zapraszamy do współpracy!