Nagrodzono Laureatów II edycji IKARA JAKOŚCI – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 marca w Łodzi, podczas Gali Finałowej IV Europejskiego Kongresu Jakości.

Ideą konkursu jest promowanie tematyki związanej z jakością oraz propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w  państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. IKAR JAKOŚCI objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W drugiej edycji konkursu Kapituła Konkursu najwyżej oceniła pracę Pani mgr Elżbiety Marekwicy pt.: „Projekt wdrożenia metodologii WCM (World Class Manufacturing) z wykorzystaniem narzędzi i metod doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym Lys Fusion Poland”, absolwentki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Promotorem pracy jest Pani dr inż. Jadwiga Malkiewicz.

W konkursie wyróżniono także trzy inne prace:

  • Kształtowanie jakości w cyklu życia wyrobu w przedsiębiorstwie produkcyjnym” – autorstwa Pani mgr Adrianny Bąk, promotorem pracy jest Pani dr inż. Marta Dudek – Burlikowska, Politechnika Śląska
  • Compliance jako metoda ograniczania ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – autorstwa Pani Anny Adamczyk, promotorem pracy jest Pan dr Marek Dziura, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Jakość zarządzania z perspektywy pacjenta na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” – autorstwa Pani Kamili Cieszki, promotorem pracy jest Pan dr Marcin Jakubiec, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Zgłoszenia prac przyjmowane są do 31 grudnia 2018r. Prace biorące udział w konkursie należy składać drogą mailową na adres ikar@europeanquality.eu wraz z dokumentacją uzupełniającą (formularz zgłoszeniowy i poster). Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu IKAR JAKOŚCI.