Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

„Uznanie wartości nauk o organizacji i zarządzaniu, a w tym również jakości, musi mieć swoje konsekwencje w jej nauczaniu, badaniu i rozwijaniu. Dlatego powinnością jest powołanie do życia konkursu na najlepszą pracę z zakresu zarządzania – działanie to wypełnia bowiem lukę, która w tym zakresie oraz wymiarze ogólnopolskim do tej pory istniała.”

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.
Przewodniczący Kapituły ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI

Czym jest IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana?

To ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania. Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres ikar@jakoscroku.pl przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

IKAR JAKOŚCI to inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. IKAR JAKOŚCI został objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Romuald Kolman – Patron konkursu IKAR JAKOŚCI

Prof. Romuald KolmanProf. dr hab. n. techn. Romuald Kolman, ur.1922 r. we Lwowie, zm. 2016r.w Gdańsku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej – 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985. Specjalizował się w zagadnieniach dotyczących dokładności wytwarzania oraz szeroko pojętej jakości, oryginalnej koncepcja kwantyfikacji poziomu jakości, ponad 40 analitycznych metod inżynierii jakości, koncepcji i elementów teorii przemian jakościowych. Autor ponad 350 publikacji naukowych oraz 4 patentów.
Autorytet profesora wynika z jego szerokiego spojrzenia na sprawy zarządzania, a w szczególności jakości. Był nestorem polskiej nauki w zakresie kwalitonomii. Na problematykę zarządzania jakością, jako obszaru wyraźnie związanego z działalnością inżynierską, wskazywał pisząc w 90. latach XX stulecia: „…jest potrzebna przebudowa od podstaw społecznej świadomości w rozumieniu jakości. Można to osiągnąć przez działalność wychowawczą i rozległe szkolenia w różnych aspektach”.

Laureat wyróżnień m.in.: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) 1974, 1979, laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 1998, Rektora Politechniki Gdańskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1974, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997, Medal im. K. Adamieckiego 1995, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Gdańska” 1980.

Należał do wielu organizacji, wśród których znalazły się: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) czy Komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Encyklopedia Zarządzania [on-line].

  Idea konkursu

  • promowanie tematyki związanej z zarządzaniem jakością,
  • propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach,
  • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami i absolwentami, a przedstawicielami świata biznesu,
  • krzewienie wśród opinii publicznej projakościowych postaw w kontekście zarządzania,
  • popularyzowanie innowacyjności i kreatywności wśród młodego pokolenia.

  Kto może wziąć udział w konkursie?

IKAR JAKOŚCI kierowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, w państwowych oraz prywatnych uczelniach w Polsce.

  Partner konkursu

Nagrodę finansową dla zwycięzcy – Laureata Konkursu, w wysokości 2000 PLN oraz staż ufunduje Partner: firma Marco Sp. z  o.o.

Kapituła konkursu IKAR JAKOŚCI


prof. Marek Roszak Przewodniczący Kapituły konkursu, Politechnika Śląska

prof. Elżbieta Skrzypek Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Maciej Urbaniak Uniwersytet Łódzki

prof. Ryszard Barcik Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. Stanisław Tkaczyk Politechnika Warszawska

prof. Bożena Skołud Politechnika Śląska

dr Joanna Rosak-Szyrocka Politechnika Częstochowska

mgr Marcin Kałużny Prezes Fundacji Qualitas

prof. Piotr Grudowski Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Agnieszka Misztal Profesor Uczelni – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Katarzyna Hys Profesor Uczelni – Politechnika Opolska

Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 ROKU. Prace biorące udział w konkursie należy składać drogą mailową na adres ikar@fundacjaqualitas.pl wraz z dokumentacją uzupełniającą (formularz zgłoszeniowy i poster).

Kontakt

+48 780 454 252
ikar@fundacjaqualitas.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

regulamin_konkursu_ikar_jakosci
Poster