Mgr Marcin Kałużny

Mgr Marcin Kałużny

Przewodniczący Kapituły, pomysłodawca certyfikatu EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Dziennikarz, felietonista, bloger, niestrudzony propagator jakości. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz prestiżowej Akademii Leona Koźmińskiego. Od blisko 12 lat związany z jakością. Fundator i założyciel Fundacji QUALITAS. Certyfikowany przez PCBC SA pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością. Członek Komitetu jakości i normalizacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Dr inż. Wojciech Henrykowski

Dr inż. Wojciech Henrykowski

Członek honorowy, Europejski auditor EOQ w zakresie systemów jakości, środowiskowego i BHP

Autor blisko 150 publikacji z dziedziny jakości, zarządzania w oparciu o kryterium jakości, akredytacji i certyfikacji oraz szeregu wygłoszonych referatów na konferencjach, sympozjach i wykładach. Od 1988 roku związany z PCBC SA. Brał udział w pracach zespołu negocjacyjnego Polska – Komisja Europejska w zakresie dostosowywania systemu oceny zgodności do warunków Unii Europejskiej oraz czynny udział w pracach sejmowych nad opracowywaniem nowelizacji ustawy o badaniach i certyfikacji oraz ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji i zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 roku. W latach 1993, 1994 i 1998 za propagowanie spraw normalizacji i jakości wyróżniony odznakami: srebrną i złotą oraz dyplomem SIMP, a w 2002 roku złotą odznaką NOT. W 2000 roku został Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, a w 2004 roku odznaczony złotym krzyżem zasługi i uzyskał tytuł Złotego Inżyniera. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych w kraju i za granicą m.in. EIPOS, KIG, CCA (Cenelec Certification Agreement) ,EOQ (European Organization for Quality), EFQM (European Foundation Quality Management), IECEE(CB) (Scheme CB of IECEE), i innych. W latach 2002-2014 Prezes Zarządu POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA.

Dr Joanna Rosak-Szyrocka

Dr Joanna Rosak-Szyrocka

Adiunkt, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Wiceprezes Fundacji Qualitas. Członek Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Członek ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową IKAR JAKOŚCI. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: HUMAN RESOURCES IN A COMPANY, redakcji naukowej czasopisma Human Resources Management and Ergonomics. Redaktor techniczny oraz sekretarz czasopisma Zrównoważony rozwój oraz sekretarz czasopisma Production Engineering Archives. Audytor wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2009. Jest autorką i współautorką 236 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych, w większości obcojęzycznych. Współautorka 3 artykułów w bazie Web of Science oraz 2  artykułów w bazie Scopus. Współautorka 11 monografii i 4 książek, w tym 2 anglojęzycznych. Koordynator umowy w zakresie międzynarodowego programu Erasmus, w ramach którego przeprowadziła cykl wykładów z przedmiotu Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Salford, Manchester. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Żilińskim, Żilina – Słowacja. Laureatka wielu nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej za cykl publikacji oraz za popularyzację jakości i pojęcia toyotaryzmu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością (także w ochronie zdrowia oraz turystyce), procedury uzyskiwania znaków jakości (wśród studentów w ramach programu Erasmus oraz kierunku EFE, przedmioty prowadzone są w języku angielskim), zarządzania produkcją i usługami, systemów jakości,  doskonalenia procesów wytwórczych i usługowych, oraz systemów produkcyjnych. Pani dr prowadzi także zajęcia na platformie Moodle w trybie e-learningu.

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.

Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej

Pedagog i naukowiec. Autor blisko 100 publikacji naukowych, książki monograficznej z zarządzania technologią, współautor książek dydaktycznych z obszarów dotyczących zarządzania, metaloznawstwa i dydaktyki. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością – pierwszej jednostki edukacyjnej w Polsce z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie procesu dydaktycznego i badań naukowych. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000. Audytor systemu zarządzania jakością. Wieloletni Kierownik kursu audytora wewnętrznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz metaloznawstwa, w tym obróbki cieplnej. Współorganizator seminariów – m.in. Dnia Jakości.