Adiunkt, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
Wiceprezes Fundacji Qualitas. Członek Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Członek ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową IKAR JAKOŚCI. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: HUMAN RESOURCES IN A COMPANY, redakcji naukowej czasopisma Human Resources Management and Ergonomics.
Od teraz również autorka MODERN QUALITY MANAGEMENT IN SPORT 💪🙃
Zapraszamy do lektury📖📖📖