Polska Nagroda Jakości®

Dowiedz się więcej

konsumentów wg badania ABR SESTA ważna jest jakość produktów

o tyle może wzrosnąć sprzedaż po zamieszczeniu Godła POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® na opakowaniach

konsumentów wg badania GFK Polonia przy zakupach kieruje się godłami i nagrodami

Partnerzy
Zasady

Krok 1

Zgłoszenie udziału wraz z wyborem poziomu uczestnictwa: Kontakt

Krok 2

Szkolenie online

Krok 3

Wypełnienie dokumentacji wraz z zaświadczeniami o niezaleganiu z ZUS i US

Krok 4

Promocja Uczestnika w QMAG. i social mediach

Krok 5

Poddanie się niezależnej ocenie (assessment)

Krok 6

Decyzja Kapituły
(feedback dla Uczestnika)

Krok 7

Gala wręczenia nagród
Regulamin

Szybki kontakt

  4 + 6 =

  Dlaczego warto?

  26 lat

  konkurs o najdłuższej historii w Polsce

  5

  poziomów uczestnictwa

  Assessment

  Niezależna, merytoryczna ocena

  EFQM

  Model Doskonałości

  Referencje
  Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.

  Polska Nagroda Jakości® kreuje wizerunek
  Polska Nagroda Jakości stanowi ważną kartę historii w kontekście kreowania wizerunku jakości w Polsce. W wymiarze ekonomicznym, biznesowym czy społecznym, stanowiła i nadal ma stanowić atrybut kreowania świadomego postrzegania współczesnych problemów jakości. Kryteria oceny zostały tak skonstruowane, aby umożliwić bezstronne i rzetelne sprawdzenie kondycji każdej organizacji. Godło nagrody jest nośnikiem wartości i świadomości projakościowej.

  Marek Kłoczko

  KIG wspiera nową Polską Nagrodę Jakości®
  Ustanowienie 11 listopada – Święto Niepodległości – i wybór najbardziej prestiżowego miejsca w stolicy na galę laureatów (Zamek Królewski) były celowym zabiegiem, aby podkreślić, że jakość to sprawa narodowa, że siła Polski to nie tylko wspaniała tradycja historyczna, ale przede wszystkim silna i prężna gospodarka. Stąd obecność premierów: Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego oraz przychylność polskich władz. Do Nagrody zgłaszało się blisko tysiąc przedsiębiorstw rocznie. Wiele z osób, które zarządzały w Polsce podkreślały, że sukces rynkowy i rozwój zawdzięczały właśnie Nagrodzie. Wierzę, że PNJ wniesie potrzebną wszystkim wizję nowej jakości.

  Ewa Mańkiewicz-Cudny

  NOT – partnerem reaktywowanej Polskiej Nagrody Jakości®
  Biznes potrzebuje nowego impulsu, a wznowiona PNJ może nim być. Podstawową korzyścią z poddania się procesowi oceny wewnętrznej i zewnętrznej jest możliwość przyjrzenia się swojej organizacji z bliska. Pozwala na przemyślenie procesów, procedur i naszego podejścia do poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy oraz zmienić i ulepszyć to, co poprawić i ulepszyć należy. Głęboko wierzę, że PNJ stanie się impulsem do zmiany i podniesienia poziomu innowacyjności w polskim biznesie, bez którego nie będzie wzrostu i rozwoju.

  Dr Joanna Martusewicz

  Konkurs z Modelem EFQM zmienia podejście do jakości
  Polska Nagroda Jakości otwiera drzwi do pełnego wdrożenia Modelu EFQM. Potrzebę takiego działania dostrzegali najwięksi jak np. BMW, Bosch czy Philips, więc sektor MSP powinien podążyć tą samą ścieżką. Dlaczego? Bo dzięki temu osiągnie lepsze wyniki finansowe, a co innego może być cenniejsze zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej w ujęciu globalnym, ale i regionalnym. Chciałabym, aby PNJ poprzez działania powiązane z Modelem zmieniła podejście do jakości oraz nadała jej nowe znacznie.

  Więcej

  Historia
  Prezes Rady Ministrów Pan Jerzy Buzek
  Uroczystość wręczenia nagród – V edycja konkursu PNJ – 1999. Przemawia Minister Gospodarki Pan Janusz Steinhoff
  Uroczystość XVIII edycji konkursu PNJ. Przemawia Minister Gospodarki Waldemar Pawlak
  Uroczystość XIX edycji konkursu PNJ. Przemawia Minister Gospodarki Janusz Piechociński