Polska Nagroda Jakości®

Dowiedz się więcej

Polska Nagroda Jakości® to najstarsza nagroda jakościowa w Polsce ustanowiona w połowie lat 90. Od 2022 roku ma nowego organizatora: Fundację Qualitas, a także nowych partnerów: KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, NACZELNĄ ORGANIZACJĘ TECHNICZNĄ, KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz ze Stowarzyszeniem POLISOLAB, FUNDACJĘ ROZWOJU UE we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM. Zasady oceny i walidacji uczestników oparte są na Modelu Doskonałości EFQM i obejmują 7 kryteriów (do wyboru) i zostały opracowane przez Komitet Techniczny NAGRODY. O wyborze Laureatów zdecyduje KAPITUŁA złożona z przedstawicieli Organizacji Partnerskich pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Roszaka, Prof. PŚ., na podstawie rekomendacji Asesora. Przebieg procesu obejmuje: szkolenie wstępne z Kryteriów, wypełnienie dokumentów aplikacyjnych online, ocenę Asesora wspólnie z uczestnikiem, przekazanie dokumentów o niezaleganiu z opłatami do ZUS i US, oficjalne ogłoszenie startu Uczestnika w czasopiśmie o jakości – QMAG. W ramach Nagrody przyznawane są Medale: Brązowe, Srebrne i Złote, a także Statuetki: Diamentowa i Platynowa. GODŁO PROMOCYJNE NAGRODY jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym.

konsumentów wg badania ABR SESTA ważna jest jakość produktów

o tyle może wzrosnąć sprzedaż po zamieszczeniu Godła POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® na opakowaniach

konsumentów wg badania GFK Polonia przy zakupach kieruje się godłami i nagrodami

Partnerzy
Zasady

Krok 1

Zgłoszenie udziału wraz z wyborem poziomu uczestnictwa: Kontakt

Krok 2

Szkolenie online

Krok 3

Wypełnienie dokumentacji wraz z zaświadczeniami o niezaleganiu z ZUS i US

Krok 4

Promocja Uczestnika w QMAG. i social mediach

Krok 5

Poddanie się niezależnej ocenie (assessment)

Krok 6

Decyzja Kapituły
(feedback dla Uczestnika)

Krok 7

Gala wręczenia nagród
Regulamin

Szybki kontakt

  + 38 = 39

  Dlaczego warto?

  26 lat

  konkurs o najdłuższej historii w Polsce

  5

  poziomów uczestnictwa

  Assessment

  Niezależna, merytoryczna ocena

  EFQM

  Model Doskonałości

  Kapituła
  Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.

  Polska Nagroda Jakości® kreuje wizerunek
  Polska Nagroda Jakości stanowi ważną kartę historii w kontekście kreowania wizerunku jakości w Polsce. W wymiarze ekonomicznym, biznesowym czy społecznym, stanowiła i nadal ma stanowić atrybut kreowania świadomego postrzegania współczesnych problemów jakości. Kryteria oceny zostały tak skonstruowane, aby umożliwić bezstronne i rzetelne sprawdzenie kondycji każdej organizacji. Godło nagrody jest nośnikiem wartości i świadomości projakościowej.

  Marcin Kałużny

  Użyteczne narzędzie do promocji wizerunku
  Jesteśmy zaszczyceni, mogąc podjąć się trudu organizacji i promocji konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®. Wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie i wiedzę z 18 lat pracy na rzecz jakości, aby trwale umacniać należne miejsce konkursu PNJ na rynku nagród i wyróżnień jakościowych. Jestem przekonany, że Fundacja Qualitas jako lider tego projektu, czerpiąc z efektu synergii ze znamienitymi Partnerami konkursu osiągnie sukces, na jaki Polska Nagroda Jakości zasługuje!

  Dr Joanna Martusewicz

  Konkurs z Modelem EFQM zmienia podejście do jakości
  Polska Nagroda Jakości otwiera drzwi do pełnego wdrożenia Modelu EFQM. Potrzebę takiego działania dostrzegali najwięksi jak np. BMW, Bosch czy Philips, więc sektor MSP powinien podążyć tą samą ścieżką. Dlaczego? Bo dzięki temu osiągnie lepsze wyniki finansowe, a co innego może być cenniejsze zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej w ujęciu globalnym, ale i regionalnym. Chciałabym, aby PNJ poprzez działania powiązane z Modelem zmieniła podejście do jakości oraz nadała jej nowe znacznie.

  Marek Kłoczko

  KIG wspiera nową Polską Nagrodę Jakości®
  Ustanowienie 11 listopada – Święto Niepodległości – i wybór najbardziej prestiżowego miejsca w stolicy na galę laureatów (Zamek Królewski) były celowym zabiegiem, aby podkreślić, że jakość to sprawa narodowa, że siła Polski to nie tylko wspaniała tradycja historyczna, ale przede wszystkim silna i prężna gospodarka. Stąd obecność premierów: Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego oraz przychylność polskich władz. Do Nagrody zgłaszało się blisko tysiąc przedsiębiorstw rocznie. Wiele z osób, które zarządzały w Polsce podkreślały, że sukces rynkowy i rozwój zawdzięczały właśnie Nagrodzie. Wierzę, że PNJ wniesie potrzebną wszystkim wizję nowej jakości.

  Ewa Mańkiewicz-Cudny

  NOT – partnerem reaktywowanej Polskiej Nagrody Jakości®
  Biznes potrzebuje nowego impulsu, a wznowiona PNJ może nim być. Podstawową korzyścią z poddania się procesowi oceny wewnętrznej i zewnętrznej jest możliwość przyjrzenia się swojej organizacji z bliska. Pozwala na przemyślenie procesów, procedur i naszego podejścia do poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy oraz zmienić i ulepszyć to, co poprawić i ulepszyć należy. Głęboko wierzę, że PNJ stanie się impulsem do zmiany i podniesienia poziomu innowacyjności w polskim biznesie, bez którego nie będzie wzrostu i rozwoju.

  Grażyna Żarlicka

  Nagroda wskazuje mocne strony organizacji
  Polska Nagroda Jakości jest wyrazem wykazaniem dążenia firm do osiągania sukcesu poprzez doskonalenie jakości zarządzania. Pozwala na dokonanie samooceny, na spojrzenie przez siebie na jakość zarządzania w organizacji według ustalonych kryteriów, a następnie na zweryfikowanie własnego spojrzenia poprzez profesjonalnych asesorów Polskiej Nagrody Jakości. Daje to możliwość oceny mocnych stron organizacji i weryfikację obszarów, które wymagają zwrócenia większej uwagi dla ciągłego doskonalenia.

  Komitet Techniczny Nagrody
  dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW

  Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), zatrudniony w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Od 2022 roku Dziekan Filii UEW w Jeleniej Górze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie zarządzania jakością, w tym szczególnie zagadnień związanych ze znormalizowanymi systemami zarządzania, doskonałością biznesową, metodami i technikami ciągłego doskonalenia oraz Jakością 4.0. Konsultant, audytor oraz trener biznesu.

  dr inż. Justyna Trojanowska

  Pracuje na stanowisku adiunkta na Politechnice Poznańskiej, pełni funkcję prodziekana ds. współpracy z przemysłem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Jest redaktorem serii “Lecture Notes in Mechanical Engineering” w wydawnictwie Springer. Prowadzi badania z zakresu inżynierii mechanicznej, harmonogramowania produkcji, zarządzania produkcją, Lean Manufacturing, Teorii Ograniczeń i Six Sigma. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, International Association for Technological Development and Innovations oraz Association for Product Development and Management.

  dr hab. inż. Piotr Józef Senkus, Uniwersytet Warszawski

  Jest doświadczonym ekspertem w zakresie zarządzania jakością, doskonalenia procesów oraz sztucznej inteligencji z ponad 15-letnim doświadczeniem. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk społecznych ze specjalnością w zarządzaniu publicznym, a także stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. W swojej karierze ściśle współpracował z organizacjami z sektora prywatnego, publicznego i non-profit w celu optymalizacji procesów i wdrażania systemów informatycznych. Kierował projektami reengineeringu procesów biznesowych, wdrażania systemów zarządzania jakością, analizy danych oraz rozwiązań AI dla dużych firm takich jak: Grupa Volkswagen Polska, Polska Spółka Gazownictwa czy Narodowy Fundusz Zdrowia.

  dr hab. Katarzyna Hys, prof. PO

  Od 2001 roku związana z Politechniką Opolską w Opolu. Obecnie Rzecznik Dyscyplinarny Politechniki Opolskiej. Członek Kapituły Konkursu IKAR JAKOŚCI im. Profesora R. Kolmana przy Fundacji Qualitas,. Autorka oryginalnych publikacji naukowych związanych z problematyką zarządzania organizacją, w szczególności zarządzania jakością, marketingiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zarządzaniem w branży suplementów diety. Członek: Polskiego Stowarzyszenia Jakości i Zarządzania POLISOLAB, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – oddział w Katowicach oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.

  Historia
  Prezes Rady Ministrów Pan Jerzy Buzek
  Uroczystość wręczenia nagród – V edycja konkursu PNJ – 1999. Przemawia Minister Gospodarki Pan Janusz Steinhoff
  Uroczystość XVIII edycji konkursu PNJ. Przemawia Minister Gospodarki Waldemar Pawlak
  Uroczystość XIX edycji konkursu PNJ. Przemawia Minister Gospodarki Janusz Piechociński