Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW objął stanowisko Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiej Nagrody Jakości®. Profesor Piotr Rogala jest pracownikiem badawczo – dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), zatrudnionym w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Od 2022 roku pełni funkcję Dziekana Filii UEW w Jeleniej Górze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie zarządzania jakością, w tym szczególnie zagadnień związanych ze znormalizowanymi systemami zarządzania, doskonałością biznesową, metodami i technikami ciągłego doskonalenia oraz Jakością 4.0. Prof. Rogala jest uczestnikiem naukowych i dydaktycznych staży zagranicznych, między innymi w Uniwersytecie Aalborg (Dania), Uniwersytecie w Maladze (Hiszpania), Uniwersytecie Europejskim w Lizbonie (Portugalia) oraz Uniwersytecie Technicznym w Libercu (Czechy). Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych (monografii oraz artykułów) opublikowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Komitet Techniczny PNJ nadzoruje proces oceny uczestników Konkursu, w tym pracę Asesorów, a także dokonuje corocznego przeglądu i weryfikacji zasad oraz kryteriów oceny.