Przyszłość zarządzana przez Jakość

Wydarzenie zorganizowane w dniach 23-24 maja w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej zgromadziło ponad 150 uczestników z różnych branż. Wystąpiło 19 Panelistów oraz odbyły się 2 interaktywne panele dyskusyjne.

W ciągu dwóch dni rozmawiano m.in. o:

  • ekologii i CSR
  • zarządzaniu ryzykiem
  • Polskiej Nagrodzie Jakości
  • Modelu doskonałości EFQM
  • analizie FMEA
  • cyberbezpieczeństwie
  • podejściu procesowym
  • wskaźnikach jakości
  • filarach skutecznego zarządzania

– Organizacja tak prestiżowej konferencji pozostanie dla mnie cennym doświadczeniem i dalszą możliwością integracji różnych środowisk o zasięgu ogólnopolskim. To wydarzenie dało bowiem przestrzeń do kreowania kompetencji przywódczych opartych o holistyczne zarządzanie jakością i jest dopiero początkiem obranej przeze mnie drogi – mówiła Anna Farion, liderka projektu Jakość bez Retuszu, organizatorka wydarzenia.

Gościem specjalnym Konferencji był prof. Andrzej Jacek Blikle, wieloletni przedsiębiorca i twórca “Doktryny Jakości”, osoba która wniosła wiele do zmiany myślenia o jakości i zarządzaniu w polskich firmach. Profesor wygłosił odczyt o jakości turkusowych zespołów.

Prezes Fundacji Qualitas, która objęła wydarzenia patronatem, Pan Marcin Kałużny,  miał przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny o tym, dlaczego codziennie należy wybierać jakość.

Dziękujemy za możliwość bycia częścią tego projektu. Gratulujemy uczestnikom i organizatorom!