31.08 godz. 20.30

Bezpłatny webinar: https://www.youtube.com/watch?v=nC6oeq3H1Js

JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anną Farion poleca konkurs Polskiej Nagrody Jakości.

Polska Nagroda Jakości to najstarsza i najważniejsza w PL nagroda przyznawana za jakość, która powraca z nowymi partnerami i nowym systemem oceny opartym o Model Doskonałości EFQM. Organizatorem 26 edycji w roku 2023 jest FUNDACJA QUALITAS a sygnatariuszami stosownego porozumienia zostali: Krajowa Izba Gospodarcza (Polish Chamber of Commerce); Naczelna Organizacja Techniczna; Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM.

Więcej na ten temat już w nieretuszowanych rozmowach z Anią Farion

Zapisy: https://jakoscbezretuszu.pl/zapisy-na-bezplatne-webinary/

Zapraszamy!