Podsumowaniem 26. edycji Polskiej Nagrody Jakości 2023 było uroczyste rozdanie medali i statuetek połączone z wręczeniem Godła Promocyjnego JAKOŚĆ ROKU oraz EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® za lata 2022 i 2023. Wydarzenie miało miejsce 12 grudnia br. w zabytkowych przestrzeniach Warszawskiego Domu Technika. Patronat honorowy nad galą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Prezydent m. st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, a całość poprowadził Sekretarz Generalny PNJ Pan Marcin Kałużny. Sponsorami wydarzenia zostały firmy: Asmet Sp. z o.o. oraz NutroPharma Sp. z o.o.

Wydarzenie zgromadziło ponad 80 osób zaangażowanych w jakość i doskonałość. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in.: Pani Teresa Sosnowska, wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Pani Agnieszka Misztal, prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej, Pan Wojciech Henrykowski, wieloletni prezesa PCBC Sp. z o.o., Pan Krzysztof Niczyporuk, prezes Polskiej Izby Opakowań, Pan Prof. Janusz Berdowski oraz Pan Witold Modliński, jedni z pierwszych osób związanych z Nagrodą, a także Pan Prof. Stanisław Tkaczyk, Honorowy Przewodniczący Kapituły Nagrody. W wydarzeniu udział wzięła również Pani Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Otwierając oficjalnie galę Prezes FSNT-NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny mówiła o wartości jaką niesie reaktywowana Nagroda oraz podkreślała rolę i zaangażowanie ruchu inżynierów w promocję i jakość poprzez udział w Polskiej Nagrodzie Jakości. Wskazywała również na wartość historyczną jednego z najstarszych budynków w Warszawie jaką jest siedziba NOT, ufundowana ze składek członków organizacji, która gościła laureatów.

Wydarzenie było podzielone na dwie części. W pierwszej – merytorycznej, uczestnicy mogli zapoznać się z historią Nagrody, przedstawioną przez dr hab. inż. Katarzynę Hys, Prof. Politechniki Opolskiej, rozważyć udział w Global Award EFQM, do której zachęcała dr Joanna Martusewicz, Prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będąca Krajową Jednostką Fundacji EFQM, poznać właściwe znaczenie terminu Quality Control, przedstawiane przez Annę Farion, twórczynię i liderkę projektu Jakość bez Retuszu, a także poznać możliwe zastosowania AI w zarządzaniu jakością, o których mówił prawdziwy pasjonat,  dr hab. inż. Piotr Senkus, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Na zakończenie części merytorycznej odbył się panel dyskusyjny dotyczący znaczenia jakości w obszarze zarządzania prowadzony przez  dr hab. inż. Marka Roszaka, Prof. Politechniki Śląskiej, przewodniczącego Kapituły Polskiej Nagrody Jakości®, w którym udział wzięli: Danuta Paduch, dyr. zarządzania jakością Grupa Ciech SA, Iwona Winnik, pełnomocnik zarządu ds. ZSZ Blachotrapez Sp. z o.o., Tomasz Kus, manager jakości MAN Trucks Sp. z o.o. oraz Phillip Stepnakowski, kierownik działu Jakości Apator Powogaz S.A.

W części galowej prof. Marek Roszak, przewodniczący Kapituły Polskiej Nagrody Jakości podkreślał,  że Polska Nagroda Jakości stanowi ważną kartę historii w kontekście kreowania wizerunku jakości w Polsce. W wymiarze ekonomicznym, biznesowym i społecznym, Nagroda stanowiła i nadal stanowi atrybut kreowania świadomego postrzegania współczesnych problemów jakości. Kryteria oceny zostały tak skonstruowane, aby umożliwić bezstronne i rzetelne sprawdzenie kondycji każdej organizacji. Godło nagrody jest nośnikiem wartości i świadomości projakościowej.

Nagrody wręczała Kapituła PNJ w składzie: Przewodniczący – dr hab. inż. Marek ROSZAK, Prof. PŚ, prezes zarządu KPFISO 9000; Sekretarz – Marcin KAŁUŻNY, prezes zarządu Fundacja Qualitas; Członek Kapituły – dr Joanna MARTUSEWICZ, Prezes Fundacji Rozwoju UE we Wrocławiu – EFQM; Członek Kapituły – Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, prezes FSNT – NOT; Członek Kapituły – Grażyna ŻARLICKA,  prezes Stowarzyszenia POLISOLAB; Członek Kapituły – Marek KŁOCZKO, prezes KIG (w zastępstwie Marek Bielski, wiceprezes KIG). Wyjątkowe w skali kraju wyróżnienie  odebrało kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całej Polski i nie tylko. Po raz pierwszy w blisko 30-letniej historii Polskiej Nagrody Jakości laureatem został podmiot zagraniczny w postaci fabryki Flex z Mukaczewa na Ukrainie. Odbierający Statuetkę Oleksandr Komarnytskyi podkreślał, że jest zaszczycony mogąc potwierdzić jakość niezwykle cennym i prestiżowym wyróżnieniem, a także podziękował Kapitule za okazane zaufanie.

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości® 2023 otrzymali ręcznie kute medale oraz statuetki, które jak powiedział Pan Marcin Kałużny, sekretarz Nagrody były wykuwane podobnie jak jakość wykuwana jest codziennie w firmach – Laureatach.

W edycji 26. Nagrody przyznano również wyróżnienia indywidualne, które trafiły do: Phillipa Stepnakowskiego z firmy Apator Powogaz SA, który zdobył tytuł Znakomitego Managera Systemów Zarządzania,  Prof. dr hab. inż. Radosława Wolniaka z Politechniki Śląskiej, który otrzymał Nagrodę IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO w kategorii: NAUKA oraz Prof. dr hab. inż. Adama Hamrola z Politechniki Poznańskiej, do którego trafiło wyróżnienie honorowe za całokształt pracy.

Punktem wyjątkowym Gali było wręczenia Nagrody Specjalnej z okazji 15-lecia Godła Promocyjnego JAKOŚĆ ROKU®, które otrzymał dr Wojciech Henrykowski, a które pierwotnie miało być wręczone w 2019 roku podczas Kongresu Jakości w Lublinie, ale z powodów niezależnych od organizatora i późniejszych zawirowań pandemicznych czekało aż do tego momentu.

Wśród wyróżnionych w 17 i 18 edycji Godła JAKOŚĆ ROKU® i EUROPEAN QUALITY CERTFICATE® znaleźli się m.in.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, MyVita Sp. z o.o., MAN TRUCKS Sp. z o.o., Blachotrapez Sp. z o.o., Fundacja ECCC, Lubelska Akademia WSEI, Sarzyna Chemicals Sp. z o.o., Poltegor- Instytut, Politechnika Morska, Górka Cement Sp. z o.o. , Usługi Ślusarskie CUT STEEL.

Jak podkreślał sekretarz generalny PNJ – Marcin Kałużny, w/w projekty Fundacji Qualitas to doskonały wstęp do ubiegania się o Polską Nagrodę Jakości i Global Award EFQM.

Pełna lista nagrodzonych w 26. Edycji Polskiej Nagrody Jakości® oraz Godła Promocyjnego JAKOŚĆ ROKU® i EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® znajduje się pod linkiem:

https://qualitymagazyn.eu/wp-content/uploads/2023/12/qmag-16.pdf

GRATULUJEMY NAGRODZONYM!!!

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® powstała w połowie lat 90. z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr inż. Mirosława Rechy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wsparcie ze strony kolejnych rządów, nagrody odbierane 11 listopada w Święto Niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie oraz ogromne zainteresowanie nowymi na ówczesne czasy metodami zarządzania przez jakość (TQM) i podejściem procesowym promowanym przez normy ISO 9000 wpłynęły na rosnący przez lata prestiż i zapotrzebowanie na ideę, której nagroda była nośnikiem. W 2023 roku Nagroda powróciła. Na mocy porozumienia podpisanego w marcu 2022 roku o organizacji 26. edycji Nagrody i kolejnych, nowym organizatorem PNJ została Fundacja Qualitas a Partnerami Nagrody zostali:  Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Polskie Forum ISO 9000 wraz z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Kryteria oceny przedsiębiorstw w ramach Nagrody oparto na Modelu Doskonałości EFQM, a oceny dokonują niezależni Asesorzy pod przewodnictwem dr hab. Piotra Rogali, prof. UEW, przewodniczącego Komitetu Technicznego Nagrody. POLSKA NAGRODA JAKOŚCI nie ma obecnie odpowiednika w Polsce pod względem rygorów oceny. Nagroda przyznawana jest na podstawie oceny wybranych kryteriów – spośród siedmiu – medal brązowy – jedno kryterium poddane ocenie, medal srebrny – dwa kryteria, medal złoty – trzy oraz statuetka diamentowa – pięć kryteriów i statuetka platynowa – wszystkie siedem kryteriów.