Kapituła konkursu wyłoniła Laureata VI  edycji IKARA JAKOŚCI – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. prof. Romualda Kolmana.

Powołany przed laty konkurs ma na celu promowanie tematyki związanej z jakością oraz rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na  działalności organizacji. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. IKAR JAKOŚCI objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem konkursu i fundatorem nagrody finansowej oraz stażu dla zwycięzcy – Laureata Konkursu jest firma Marco Sp. z  o.o. – turkusowa organizacja.

Do konkursu zgłoszono pięć następujących prac:

„Projekt reorganizacji systemu produkcji w mleczarni” – praca inżynierska współautorstwa: Agnieszki Książyk, Weroniki Wyrzykiewicz, promotorem pracy jest dr Roman Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania;

„Koncepcja reorganizacji wybranych procesów magazynowych w badanym przedsiębiorstwie pod kątem ich automatyzacji” – praca inżynierska współautorstwa: Oliwii Kubsik, Kingi Lużyńskiej, Magdaleny Motały, Anny Pawlak, promotorem pracy jest dr Roman Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania;

„Wykorzystanie narzędzi szczupłego zarządzania w doskonaleniu procesów produkcyjnych na wybranym przykładzie” – praca inżynierska autorstwa Elżbiety Kasprzyk, promotorem pracy jest dr hab. inż. Zbigniew Buryn, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki;

„Hospitacja jako metoda zarządzania jakością w placówce dydaktycznej” – praca magisterska autorstwa: Patryka Mężyka, promotorem pracy jest dr hab. Piotr Rogala prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem;

Analiza SMED na podstawie wybranego procesu przedsiębiorstwa” – praca inżynierska autorstwa Izabeli Bonczek, promotor pracy
dr hab. inż. Adam Deptuła,  Politechnika Opolska, Wydziału  Inżynierii Produkcji i Logistyki, kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kapituła konkursu najwyżej oceniła pracę inżynierską Pani inż. Izabeli Bonczek.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie IKARA JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana 2021 odbyło się w niedawno otwartej, imponującej hali Marco Football Center w Gliwicach.

Wywiad z laureatką jest dostępny tu: https://qualitymagazyn.eu/mlodzi-naukowcy-maja-problem-z-dostepem-do-danych/

Prace zgłoszone do konkursu w mijającej edycji charakteryzował znaczący potencjał aplikacyjny, w odpowiedni sposób poparty wynikami badań i analiz, co stanowiło jedne z ważnych kryteriów oceny prac wśród pozostałych kryteriów. Prace charakteryzowała oryginalność, wysoki poziom merytoryczny opracowania, zastosowanie odpowiednich metod badawczych, a także komunikatywność przekazu w prezentowaniu istotności tematu pracy i osiągnięcia celu.

Gratulujemy Laureatce i Panu Promotorowi, a także pozostałym uczestnikom konkursu!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: fundacjaqualitas.pl

Przewodniczący Kapituły

Dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ