Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w połowie marca br. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 26. edycja Polskiej Nagrody Jakości® (PNJ) zostanie zorganizowana przez Fundację Qualitas wraz z partnerami – sygnatariuszami porozumienia. Porozumienie otwiera nowy rozdział w historii Polskiej Nagrody Jakości, wyróżnienia przyznawanego podmiotom i osobom, które wyróżnia urzeczywistnianie filozofii jakości. Właśnie poznaliśmy szczegóły nowego rozdania w PNJ

Polska Nagroda Jakości została ustanowiona przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację „Teraz Polska” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 7 marca 1995 roku z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr. inż. Mirosława Rechy. Od początku swojego istnienia nagrodę przyznawano za skutecznie zarządzanie i wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość – Total Quality Management (TQM) firmom z najróżniejszych branż.

Nagrody – wręczane co roku w symbolicznym dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie – przyznawane były w pięciu kluczowych kategoriach: nagroda zespołowa, honorowa, indywidualna, specjalna oraz zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości®. Przez lata istnienia PNJ przeszła szereg zmian i modyfikacji, a jej rozwój pokazywał, jak duże zapotrzebowanie na jakość było na krajowym rynku w latach 90. i dwutysięcznych oraz jak ważne było wdrażanie TQM, a zatem i nagrody w prowadzonej działalności.

Do oceny w ramach Polskiej Nagrody Jakości® zgłaszało się blisko tysiąc firm rocznie. Wśród nagrodzonych byli m.in.: Polska Spółka Gazownictwa, Urząd Miasta Kraków, ASMET czy MPWiK Wrocław.

Nagrody indywidulane im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz specjalne otrzymywali m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z UMCS w Lublinie, dr hab. Sławomir Wawak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor Politechniki Gdańskiej. Tytułem Znakomity Przywódca uhonorowano dr nauk med. Violettę Szycik, prezes zarządu VIVADENTAL Sp. z o.o., a wyróżnieniem Znakomity Pełnomocnik/Menedżer Systemów Zarządzania dr Krystynę Stephens – BPIC Sp. z o.o. czy Henryka Dębskiego z Instytutu Badań i Rozwoju BOSMAL Sp. z o.o.

Patronat i życzliwe wsparcie zapewniali prezesowie Rady Ministrów: Waldemar Pawlak i Józef Oleksy.

Równolegle powstało wiele Regionalnych Nagród Jakości ze Śląską, Pomorską i Mazowiecką Nagrodą Jakości na czele. Niektóre z nich są do dziś przyznawane.

Ważnym zadaniem, jakie Polska Nagroda Jakości realizowała, była misja edukacyjna promująca jakość, procesowe podejście i zarządzanie przez jakość. Swój wieloletni prestiż PNJ zbudowała, nagradzając najlepszych, wspierając działania ukierunkowane na osiąganie najwyższego poziomu jakości, a jej kontynuacja stanowi potwierdzenie, że JAKOŚĆ wciąż jest nieodzowną i niezwykle ważną wartością.

Sygnatariusze nowej POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®

Sygnatariuszami podpisanego w 2022 roku porozumienia byli: prezes Marek Kłoczko, zastępca dyrektora generalnego Marek Bielski – Krajowa Izba Gospodarcza, prezes Marek Roszak i wiceprezes Tadeusz Glazer – Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, prezes Joanna Martusewicz i wiceprezes Arkadiusz Wierzbic – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, wiceprezes Stefan Góralczyk – Naczelna Organizacja Techniczna oraz prezes Marcin Kałużny z Fundacji Qualitas.

Sygnatariusze porozumienia zgodnie postanowili, że za organizację konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® będzie odpowiadać Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Strony postanowiły także powołać na przewodniczącego Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości prof. Marka Roszaka, a stanowisko sekretarza konkursu Polskiej Nagrody Jakości powierzono Marcinowi Kałużnemu. W uznaniu za zasługi na rzecz jakości Honorowym Przewodniczącym Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości został prof. Stanisław Tkaczyk, osoba wielce oddana idei jakości, będąca nestorem polskiej myśli jakościowej.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania na rzecz organizacji konkursu
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®, doceniając historyczną spuściznę i dotychczasowe działania na rzecz jakości poczynione przez organizatorów poprzednich 25. edycji nagrody.

– Jesteśmy zaszczyceni, mogąc podjąć się trudu organizacji i promocji konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®. Wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie i wiedzę z 17 lat pracy na rzecz jakości, aby trwale umacniać należne miejsce konkursu PNJ na rynku nagród i wyróżnień jakościowych. Jestem przekonany, że Fundacja Qualitas jako lider tego projektu, czerpiąc z efektu synergii ze znamienitymi Partnerami konkursu osiągnie sukces, na jaki Polska Nagroda Jakości zasługuje – podkreśla Marcin Kałużny, prezes zarządu Fundacji Qualitas.

Model EFQM i autorski system kwalifikacji uczestników

The European Foundation for Quality Management jest organizacją non-profit powstałą w 1989 roku w Brukseli. Wspiera ponad 50 tys. organizacji z Europy i nie tylko, bowiem obok BMW czy BOSCH pojawia się Aramco i Huawei. Opracowany i rozwijany przez fundację, Model EFQM jest praktycznym narzędziem wspierającym organizacje w zarządzaniu zmianami i doskonaleniu ich wyników. Określa ramy procesu zarządzania i buduje podstawy do osiągania długoterminowego sukcesu oraz zrównoważonego rozwoju organizacji.

Zbudowany zgodnie z koncepcją desing thinking pomaga w procesie zmian, transformacji i przełomowym myśleniu, które stanowią codzienne wyzwania dla współczesnych
organizacji. Struktura Modelu oparta jest na prostej logice zadawania trzech pytań:

dlaczego (why)?

jak (how)?

co (what)?.

Z kolei Kryteria Modelu umożliwiają menedżerom zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między tym, jak ich organizacja działa a wynikami, jakie osiąga. I właśnie w oparciu o siedem kryteriów Modelu EFQM dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ oraz przewodniczący Kapituły Polskiej Nagrody Jakości wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – krajowej jednostce EFQM  stworzył system oceny i kwalifikacji uczestników do nagrody obejmujący pięć etapów:

 

Etap 1 –  szkolenie wstępne online

Etap 2 –  opracowanie wybranych kryteriów online

Etap 3 –  przygotowanie zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu

Etap 4 –  decyzja kapituły na podstawie rekomendacji Asesora

Etap 5 –  feedback.

 

Dodatkowo w ramach udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości sylwetki organizacji kandydujących będą prezentowane na łamach QMAG.

 

KATEGORIE NAGRODY

Medal Brązowy: walidacji podlega jedno z dwóch do wyboru z obszaru: Kierunek.

Medal Srebrny: walidacji podlegają 2 kryteria, do wyboru z dwóch obszarów: Kierunek i Wykonanie.

Medal Złoty: walidacji podlegają 3 kryteria, do wyboru z każdego obszaru.

Statuetka Diamentowa: walidacji podlega 5 wybranych kryteriów ze wszystkich obszarów.

Statuetka Platynowa:  walidacji podlegają wszystkie 7 kryteriów.

 

Wszyscy Laureaci nowej

POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® otrzymują:

 

  •          zastrzeżone w UP Godło Promocyjne POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® z prawem do bezterminowego posługiwania się we wszelkich działaniach marketingowych i wizerunkowych z zastrzeżeniem roku zdobycia;
  •          Księgę Standaryzacji Godła wraz z plikami graficznymi;
  •          okolicznościowy medal lub statuetkę w zależności od wybranej opcji;
  •          wpis na listę nagrodzonych prowadzony online na stronie: fundacjaqualitas.pl.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w połowie przyszłego roku, podczas dorocznego Europejskiego Kongresu Jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 26. edycji konkursu Polskiej
Nagrody Jakości® – razem wspieramy Jakość!

Marcin Pawlenka