W trakcie obrad Kapituły PNJ złożonej z członków sygnatariuszy porozumienia o organizacji 26. edycji Konkursu pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Roszaka, prof. PŚ w dniu 30 listopada br. zdecydowano o przyznaniu Medali oraz Statuetek Polskiej Nagrody Jakości za rok 2023.

Pełną listę nagrodzonych poznamy 12 grudnia br. w Warszawie podczas Gali wręczenia Nagród, która odbędzie się w siedzibie NOT.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI powstała w połowie lat 90. z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr inż. Mirosława Rechy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wsparcie ze strony kolejnych rządów, nagrody odbierane 11 listopada w Święto Niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie oraz ogromne zainteresowanie nowymi na ówczesne czasy metodami zarządzania przez jakość (TQM) i podejściem procesowym promowanym przez normy ISO 9000 wpłynęły na rosnący przez lata prestiż i zapotrzebowanie na ideę, której nagroda była nośnikiem. W 2023 roku Nagroda powróciła. Na mocy porozumienia podpisanego w marcu 2022 roku o organizacji 26. edycji Nagrody i kolejnych, nowym organizatorem PNJ została Fundacja Qualitas a Partnerami Nagrody zostali:  Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Polskie Forum ISO 9000 wraz z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Kryteria oceny przedsiębiorstw w ramach Nagrody oparto na Modelu Doskonałości EFQM, a oceny dokonują niezależni Asesorzy pod przewodnictwem dr hab. Piotra Rogali, prof. UEW, przewodniczącego Komitetu Technicznego Nagrody. POLSKA NAGRODA JAKOŚCI nie ma obecnie odpowiednika w Polsce pod względem rygorów oceny.

Polska Nagroda Jakości®